zum Inhalt: Navigation ueberspringen.

Massage-Kurse 2008


Sabaaydi-Kurs 15.-16. Dezember 2008 Ansehen


Meridian-Ausgleichsmassage 12.-13.Oktober 2008 Ansehen


Königsmassage 21.-23.November 2008


Peeling- und Kokosstempel-Massage 29. Sept.2008 Ansehen


Sabaaydi-Kurs 27.-28.9.2008 Ansehen


Sabaaydi Kinder 23. Juni 2008 Ansehen


Sabaaydi-Kurs 21.-22. Juni 2008 Ansehen


Sabaaydi-Kurs 29.-30. März 2008 Ansehen

Zum Seitenkopf